Ξεναγός

Σύμφωνα με τον Ν. 710/77, άρθ. 1.1

«Ξεναγός» είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασία αυτών, τον προορισμό και την ιστορία των και παρέχων γενικότερες πληροφορίες περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος»

Read More for....

 
Τηλέφωνο 2241038112
Κινητό 6976614802
E-mail fotinigambieraki@yahoo.com
Τηλέφωνο 2241032806
Κινητό 6944636211
E-mail dafnimavraki@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241095460
Κινητό 6977286445
E-mail k.go.gou@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241065482
Κινητό 6947125728
E-mail fondask@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241038054
Κινητό 6945771874
E-mail tragari.mary@gmail.com
Τηλέφωνο 2241067088
Κινητό 6944844533
E-mail kalif3791@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241086705
Κινητό 6945795504
E-mail mariannacalchoun@yahoo.gr
Τηλέφωνο -
Κινητό 6945543463
E-mail jsakavaras@gmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6937090073
E-mail koliou.emm@gmail.com
Τηλέφωνο 2241022176
Κινητό 6944955003
E-mail stathioll@gmail.com
Τηλέφωνο 2241095159
Κινητό 6974408853
E-mail roulalouizidi@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241076282
Κινητό 6979036981
E-mail rig-dan@otenet.gr
Τηλέφωνο 2241028849
Κινητό 6944967546
E-mail anastasiakanni72@gmail.com
Τηλέφωνο 2241082333
Κινητό 6930782168
E-mail corinakarat@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241093021
Κινητό 6944133523
E-mail -
Τηλέφωνο 2241400693
Κινητό 6932467919
E-mail mariazoiguide@gmail.com
Τηλέφωνο 2242069454
Κινητό 6972705252
E-mail mariasiouta@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241069268
Κινητό 6945430774
E-mail kosfilis@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241041075
Κινητό 6974891591
E-mail kaserisstavros@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241025154
Κινητό 6974111749
E-mail giortri@gmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6942530210
E-mail mariakoufou@gmail.com
Τηλέφωνο 2241069554
Κινητό 6973361256
E-mail -
Τηλέφωνο 2241073278
Κινητό 6932406638
E-mail dimpan2@otenet.gr
Τηλέφωνο 2241077498
Κινητό 6947773758
E-mail maiguide@gmail.com
Τηλέφωνο 2241087816
Κινητό 6972094045
E-mail andreas_sakis@yahoo.de
Τηλέφωνο 2241300237
Κινητό 6937267978
E-mail karotsi@me.com
Τηλέφωνο 2241074880
Κινητό 6937363171
E-mail -
Τηλέφωνο 2241029591
Κινητό 6937700602
E-mail evagmazarakou@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241085263
Κινητό 6932778146
E-mail maria-kritikou@hotmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6997749343
E-mail elevroi@gmail.com
Τηλέφωνο 2241066341
Κινητό 6936702790
E-mail nikosxy@gmail.com
Τηλέφωνο 2241023151
Κινητό 6944558402
E-mail -
Τηλέφωνο 2241095092
Κινητό 6972817175
E-mail zepanastasia20@gmail.com
Τηλέφωνο 2241063524
Κινητό 6973337162
E-mail ntina@remusgr.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6973058959
E-mail aniageorgiou@gmail.com
Τηλέφωνο 2241069305
Κινητό 6977397842
E-mail mariamorava@hotmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6945666286
E-mail -
Τηλέφωνο 2241039434
Κινητό 6945108627
E-mail bohligst@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241025094
Κινητό 6944748016
E-mail romeos22@gmail.com
Τηλέφωνο 2241052337
Κινητό 6977561925
E-mail nektariap19@gmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6944780735
E-mail helenverde@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2244022651
Κινητό 6974827501
E-mail -
Τηλέφωνο 2241092239
Κινητό 6937007675
E-mail -
Τηλέφωνο 2241021982
Κινητό 6974569702
E-mail manolismpakalis@gmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6955800460
E-mail -
Τηλέφωνο 2241063943
Κινητό 6985562803
E-mail -
Τηλέφωνο -
Κινητό 6948919009
E-mail -
Τηλέφωνο 2241074517
Κινητό 6946077988
E-mail corinnemesnil@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241039434
Κινητό 6942466074
E-mail platimaria@hotmail.com
Τηλέφωνο 2244022394
Κινητό 6932589657
E-mail -
Τηλέφωνο 2241069554
Κινητό 6944527463
E-mail kosthom@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241091768
Κινητό 6943299101
E-mail acropoleos@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241040119
Κινητό 6936605907
E-mail tinapapav@yahoo.com
Τηλέφωνο 2241078259
Κινητό 6944438082
E-mail panagoske@yahoo.com
Τηλέφωνο 2241073649
Κινητό 6972477126
E-mail kikipapaig@gmail.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6947213278
E-mail adbordrez@gmail.com
Τηλέφωνο 2241026371
Κινητό 6977570452
E-mail -
Τηλέφωνο 2241028596
Κινητό 6944721620
E-mail kritikouk@gmail.com
Τηλέφωνο 2242020340
Κινητό 6945995639
E-mail mkoulias@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241096424
Κινητό 6977770281
Τηλέφωνο 2241061798
Κινητό 6944279611
E-mail mariatyradelli@gmail.com
Τηλέφωνο 2241065400
Κινητό 6945336033
E-mail nina.ouranidou@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241067437
Κινητό 6944677552
E-mail lechor@otenet.gr
Τηλέφωνο 2241072988
Κινητό 6999939939
E-mail anmaroat@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241078930
Κινητό 6932410389
E-mail vagianakis@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241090853
Κινητό 6944349611
E-mail -
Τηλέφωνο 2241033102
Κινητό 6937228392
E-mail antoniadiathina@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241076973
Κινητό 6937647441
E-mail annavrakopoulou@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241026744
Κινητό 6972824115
E-mail irini25@yahoo.com
Τηλέφωνο -
Κινητό 6946629374
E-mail kal.e.pa@hotmail.com
Τηλέφωνο 2241061113
Κινητό 6938625846
E-mail rhodaria@gmail.com
Τηλέφωνο 2244022180
Κινητό 6972224123
E-mail pana.10@windowslive.com
Τηλέφωνο 2247031343
Κινητό 6974951898
E-mail margaritagrillis@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241075195
Κινητό 6972714276
E-mail -
Τηλέφωνο 2241030683
Κινητό 6944999662
E-mail fkonstantilaki@gmail.com
Τηλέφωνο 2242026817
Κινητό 6947372960
E-mail kos_guide@yahoo.gr
Τηλέφωνο 2241025330
Κινητό 6946273613
E-mail crystalsymbol@yahoo.com
Τηλέφωνο 2241074517
Κινητό 6944537694
E-mail margosalx@hotmail.com