Κεντρικό Μενού

Ξεναγός

Σύμφωνα με τον Ν. 710/77, άρθ. 1.1

«Ξεναγός» είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασία αυτών, τον προορισμό και την ιστορία των και παρέχων γενικότερες πληροφορίες περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος»

Read More for....

 

Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ιδρύθηκε στην Ρόδο το έτος 1961 με απόφαση του Πρωτοδικείου Ρόδου και είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών από το έτος 1985.

Αποτελείται από περίπου 120 μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνται στο νησί της Ρόδου, στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, καθώς και σε όλη την Ελλάδα. Αναλαμβάνουν κάθε είδους υπηρεσίες ξενάγησης, σε προγράμματα εκδρομών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και μεμονωμένων επισκεπτών μέσω τουριστικών γραφείων.

Οι ξεναγοί - μέλη μας έχουν σπουδάσει και αποφοιτήσει επιτυχώς από τις δημόσιες σχολές ξεναγών και καλύπτουν πολλές ξένες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Δανέζικα, Ρουμάνικα, Ρώσικα και Πολωνικά.

Μπορούν λοιπόν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ενός πολύ εξειδικευμένου κοινού με γνώσεις  αρχαιολογίας, ιστορίας, αρχιτεκτονικής, γεωλογίας, ιστορίας της τέχνης, θρησκειολογίας κ.λπ. και φυσικά γνώσεις σε διάφορα άλλα θέματα που σχετίζονται με τη ζωή, τα ήθη και έθιμα, τις συνήθειες και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ρόδου και γενικότερα της Δωδεκανήσου.

Έδρα του Σωματείου είναι η Ρόδος και σκοπός του η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών του, καθώς και η προαγωγή της τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του τόπου.