Κεντρικό Μενού

Ξεναγός

Σύμφωνα με τον Ν. 710/77, άρθ. 1.1

«Ξεναγός» είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασία αυτών, τον προορισμό και την ιστορία των και παρέχων γενικότερες πληροφορίες περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος»

Read More for....

 

Μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες του Σωματείου μας, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 06 Ιούνιος 2021, η νέα Διοίκησή μετά και την συγκρότηση σε Σώμα είναι:

ΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  Αντιπρόεδρος

ΒΡΑΤΣΑΛΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΝΙΑ Γραμματέας

ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ειδική Γραμματέας

ΜΠΟΡΝΤΡΕΖ ΑΔΡΙΑΝΟΣ Ταμίας

ΔΕΡΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΑ Μέλος 

ΠΟΥΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Μέλος