Κεντρικό Μενού

Ξεναγός

Σύμφωνα με τον Ν. 710/77, άρθ. 1.1

«Ξεναγός» είναι ο συνοδεύων αλλοδαπούς ή ημεδαπούς περιηγητές ή επισκέπτες της χώρας, καθοδηγών αυτούς και υποδεικνύων τα αξιοθέατα του τόπου, αρχαία ή ιστορικά μνημεία, καλλιτεχνικά έργα πάσης εποχής, επεξηγών εις αυτούς την σημασία αυτών, τον προορισμό και την ιστορία των και παρέχων γενικότερες πληροφορίες περί της αρχαίας και νεωτέρας Ελλάδος»

Read More for....

 

Σε Κινητοποίηση Οι Ξεναγοί Ρόδου 2020

23acf5b9c2ef8064084b12c9a080f3b2
273970306_431355248744422_3893620470524526396_n
273989874_7099569033450003_3109030601634964537_n
274027607_287976460112347_3710447419422537588_n
274046661_1285807931916552_6342739169403852662_n
274146655_1075934992987088_7467850544129241211_n
274199023_471065697830813_4880760431677991834_n
274233793_1174522960066588_3677069346935419008_n
274484905_5046530755386712_4374983380605233083_n
images (1)
images
ξεναγοί-διαδήλωση
ξεναγοι01